Syftet med boken:
Att inspirera dig att leva ett hälsosammare och därför mer tillfredsställande liv genom att ge dig möjlighet att möta alla utmaningar i livet med grit, ödmjukhet och perspektiv
Min inspiration till att skriva den här boken:
Jag har uppmanats vid flera tillfällen genom åren att skriva en bok, men jag har tidigare varit ovillig på grund av omständigheterna vid den tiden, och för att jag inte hade den tid som krävs för att ta på mig ett så stort projekt. För ett par år sedan när jag fyllde 50 år blev jag ombedd igen. Då hade jag inspirationen att ta på mig detta projekt på grund av den skrämmande höga – och fortfarande ökande – statistiken över manliga självmord runt om i världen. I nästan alla länder i världen överträffar mängden manliga självmord kvinnors. Som vi alla vet sker självmord hos män och kvinnor i alla åldrar. Men inom alla kategorier av självmord – tonåringar, ensamstående föräldrar, nyligen skilda, personer som har upplevt trauma, personer med diagnostiserade psykiska problem osv – faller procentsatserna vilket är bra. MEN det enda undantaget är män över 35 år. Inom denna kategori ökar procentandelen konsekvent utan några tecken på en nedåtgående vändning. Ett annat skrämmande faktum är att drygt hälften av dessa manliga självmord aldrig visade tecken på psykisk ohälsa före självmordet. Som med alla självmord finns det sällan en enda anledning, men en enda faktor är onekligen sant – dina chanser att få självmordstankar minskar drastiskt om du är vältränad och frisk! Att vara vältränad och att vara fysiskt hälsosam går hand i hand med mental hälsa. Denna kunskap var det som gav mig min första inspiration till att skriva den här boken.
I grund och botten kommer den att klassas som en träningsbok. Jag skulle dock klassificera den som en självhjälpsbok med “träning” som ett verktyg för att göra det. Mina huvudmål med boken är:
Att hjälpa människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet, både fysiskt och mentalt.
Med detta syftar jag på:
• Att uppmuntra regelbunden träning och en hälsosam livsstil
• Att ge människor möjlighet att åta sig en till synes svår uppgift och att utmana sig själva
• Att inspirera människor att uppmuntra andra att engagera sig eftersom de har nått sina egna mål
• Att utbilda människor att acceptera sina egna brister och svagheter (både mentalt och fysiskt), dvs. förbättra deras introspektiva intelligens och därigenom utveckla sitt självförtroende, för när människor känner till sina egna gränser är de också mer medvetna om sin egen potential
• Som ett resultat av att bli mer självmedveten och självsäker blir du mer medveten om andra människor, och utvecklar bättre social intelligens som gör dig till en bättre person att vara i närheten av
• När du är mer introspektiv och socialt intelligent är du mer medveten om vad som triggar stress hos dig. Stresstolerans och stresskontroll som vi alla vet är viktigt ur ett hälsoperspektiv
• Genom att implementera all ovanstående hjälp och riktlinjer kommer människor i slutändan att utveckla en Growth Mindset (jag kommer också att ge min egen definition av en Growth Mindset)
• Att hjälpa alla män och kvinnor att förstå, inte bara vikten av mental hälsa utan att minska stigman kring detta ämne, och att hjälpa till att identifiera potentiella problem, samt att övervinna befintliga.

Verktyg som används för att uppnå dessa mål:
En kombination av realistiska exempel på livsstilsförändringar, visualisering, förkroppsligande / mindfulness, meditation, yoga, självmotivationstekniker, empowerment tekniker, ansvarsskyldighet. Detta leder till att du blir mycket mer stärkt att ta kontroll över dina livsstilsförändringar genom att förbättra din uthållighet genom att “coacha” och inspirera andra.
Några av de viktigaste faktorerna i boken inkluderar:
Adherence Factor Assessment och en introduktion till självanalys:
Ett annat perspektiv på personlighetstyper och hur du utvärderar dig själv:
Ett annat perspektiv på matvanor
Träning mot ett hälsosamt sinne (vikten av sömn och god sömnhygien):
Tänk på potentiella hotande hälsoproblem:
Att upprätthålla och anpassa en Growth Mindset under resten av ditt liv och därigenom lämna ett arv.
Även om ett riktigt “6-Pack” kan uppnås vid 50 års ålder (jag är ett levande bevis) används den i boken som en metafor för en hälsosammare livsstil och / eller en passion / mål. Till exempel att springa ett maraton, lära sig ett nytt språk, lära sig spela ett instrument, återupprätta en bättre relation med familj / nära och kära, eller bara försöka ”återuppfinna” dig själv.
Så i grund och botten är budskapet i min bok att du aldrig är för gammal för att förändra ditt liv till det bättre.

.copyright.pull-right {display: none;}